Maandelijks archief: december 2012

End-of-waste voor kringloopglas per 11 juni 2013

Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt Zie EUR-Lex – – NL.

Geplaatst in droge componenten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wet milieubeheer kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen, Agentschap NL

Wet milieubeheer kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen, Agentschap NL De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij op 17 december 2012, op grond van artikel 15.36, eerste lid, van … Lees verder

Geplaatst in droge componenten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Inspectie Leefomgeving en Transport – Regels afval zeeschepen per 1 januari 2013 aangescherpt

Regels afval zeeschepen per 1 januari 2013 aangescherpt Nieuwsbericht | 18-12-2012 De voorwaarden voor lozing van vuilnis en vaste bulkstoffen door zeeschepen zijn per 1 januari 2013 aangescherpt. De belangrijkste aanpassing is het invoeren van een algeheel lozingsverbod, met een … Lees verder

Geplaatst in bedrijfsafval | Tags: , , | Een reactie plaatsen