A

Afvalbeleid Algemeen

Agentschap NL: kansendossier milieusector Turkije

Europa

Europese Rekenkamer, speciaal verslag nr 20, 2012: ‘Is de financiering uit structurele maatregelen van infrastructuur projecten voor het beheer van stedelijk afval doeltreffend als bijdrage tot de verwezenlijking van de afvalbeleidsdoelstellingen van de EU door de lidstaten?

Europa afvalbeleid brochure

Nederland

Aanbesteden

Rapport ‘gezamenlijk aanbesteden gemeentelijk afvalbeheer loont‘ TU Delft en Universiteit Twente, maart 2013

Afvalcijfers

Nederlands Afval in Cijfers 2006-2010

Afvalcijfers EU27 2011

Huishoudelijk afval per gemeente 2012, CBS

Samenstelling huishoudelijk restafval 1940 – 2011, compendium voor de leefomgeving

Stortplaatsen, aantal en capaciteit 1991-2012, compendium voor de leefomgeving

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit 1970-2012, compendium voor de leefomgeving

Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval 1989-2012, compendium voor de leefomgeving

Afvalverbranding

The world market for waste incineration plants 2013-2014, Wallstreet Journal