V

Verduurzaming van voedsel

‘De kracht van ketensamenwerking, resultaten van drie jaar Platform Verduurzaming Voedsel 2009-2012’, Platform Verduurzaming Voedsel, december 2012 klik hier

Verpakkingen

raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022

brief Mansveld aan TK over Raamovereenkomst

bijlagen bij deze brief: brief Afvalfonds aan Mansveld, rapport nedvang monitoring 2011, beoordeling ILT,  addendum en kenniscentrum duurzaam verpakken

Duurzaam verpakken

Rapport Duurzaam verpakken, verpakken voor de circulaire economie, Netwerk Duurzaam verpakken, oktober 2013